Archive Page 2

Keldsnor Fuglestation – efterårssæsonen 2016

De seneste dage er ringmærkningsområdet vest for Keldsnor blevet klargjort til efterårssæsonen 2016. De første ca. 150 netmeter er kommet op, og ringmærkningsaktiviteterne pågår når vejrliget og kalenderen tillader det.

På RG-Fyns kalender kan man følge med i hvornår det planlægges at ringmærke, og af hvem! Bemærk aktiviteterne i kalenderen er vejledende, da dårligt vejr eller andre forhindringer kan forårsage, at der ikke ringmærkes den på gældende dag.

Det er hensigten dagligt at publicere fangsterne på Dofbasen.

Vi ses i felten…

Keldsnor Fuglestation
v/RYT

20120507_RI_omr_fra_nord

Ringmærkningsområdet set fra nord

20160812_stære

En sjælden fangst på KNF!

Reklamer

Langeland 2016 – Sæsonafslutning 4/6-16

Lørdag den 4. juni afsluttede vi forårssæsonen på Hov Nordstrand. Det blev til i alt 382 fugle, fordelt på 27 arter. De 371 fugle blev fanget på Øren og 11 fugle på Naturstyrelsens arealer. Det blev til i alt 14 dage med ringmærkning.

Første del af sæsonen gav det flest fugle i hegnene oppe på agerjorden, medens det sidst på sæsonen gav det flest fugle i krattet ude på sandet.

Fordeling af fugle mellem arterne blev følgende:

 1. Rødhals 79
 2. Gransanger 56
 3. Tornsanger 51
 4. Munk 41
 5. Gærdesanger 34
 6. Jernspurv 25
 7. Solsort 16
 8. Musvit 12
 9. Løvsanger 12
 10. Blåmejse 7
 11. Gulspurv 6
 12. Tornirisk 6
 13. Rødstjert 6
 14. Gærdesmutte 6
 15. Gulbug 4
 16. Sangdrossel 4
 17. Havesanger 3
 18. Gråspurv 3
 19. Rørsanger 2
 20. Rørspurv 2
 21. Skovpiber 1
 22. Græshoppesanger 1
 23. Kærsanger 1
 24. Bynkefugl 1
 25. Korttået Træløber 1
 26. Sumpmejse 1
 27. Vendehals 1

Havesanger_20160604
Havesanger

Gulbug_20160604
Gulbug

Der er aflæst 2 jernspurve med Belgiske ringe. De resterende aflæsninger er alle af “egne” fugle fanget flere gange.

Hele foråret er der foretaget trækobservationer fra Hov Nordstrand. Resultaterne herfra er endnu ikke sammenskrevet.

Mvh. RYT

3.160 km!

Forleden modtog ringmærkergruppen et genfund, der var lidt ud over det sædvanlige. En Gærdesanger, som Hans mærkede ved Keldsnor 3. maj sidste år, blev 2. maj i år aflæst af en ringmærker ved Elkana i Israel – 3.160 km sydøst for Keldsnor!

Selv om der ikke er noget epokegørende nyt i, at vore Gærdesangere trækker gennem Mellemøsten, er der alligevel langt mellem genfund fra dette område. Tidligere er to Gærdesangere fra Sydlangeland genmeldt fra Mellemøsten, men begge fund ligger efterhånden mange år tilbage. Den ene blev mærket i efteråret 1970 og blev dræbt 2. april året efter i Libanon. Den anden blev mærket i september 1987 og aflæst – ligeledes 2. april året efter – i Israel. De øvrige genfund af Gærdesangere mærket på Sydlangeland er alle fra Danmark og Sverige.

De nordeuropæiske Gærdesangere formodes at overvintre i Nordøstafrika syd for Sahara, primært i Sudan og Chad. Der er dog ingen danske ringfund fra dette område.

Siden fuglestationen startede op i 1994, er dette det sydligste genfund, vi har modtaget. Det er samtidig den fugl, der er genmeldt længst væk fra mærkningsstedet.

Gærdesanger

Gærdesanger

Vh. Jacob

9V44864, Nattergal – ny aldersrekord

I morges var jeg i Sortemosen, Lakkendrup, med henblik på at ringmærke forårsfugle. Det var en fantastisk forårsmorgen med stort set ingen vind og sol.

Klokken godt 8 sad der pludselig en Nattergal i nettet! Fuglen var mærket med DKC 9V44864 – en nummerserie, jeg mente at kunne genkende!

Staks efter hjemkomsten blev databasen gennemsøgt, og minsandten om ikke det var en af “mine egne” fugle. Nattergalen var ringmærket den 11. juni, 2007, som 2K+, i Sortemosen! Altså af samme person og på samme lokalitet som den blev aflæst!

9V44864_portraet_20160505

9V44864_bryst_20160505

Det vil sige, at fuglen blev ringmærket for ca. 8 år og 11 måneder siden! Da fuglen var en 2K+ ved mærkningen, vil den altså på nuværende tidspunkt være næsten mindst 10 år gammel!

Den danske aldersrekord er ifølge “Dansk Trækfugleatlas” 7 år og 9 måneder.

De 2 ældste europæiske Nattergale er ifølge EURING en spansk fugl på >8 år og 10 måneder og en ungarsk fugl på 8 år og 0 måneder.

Se omtalen på Ringmærkningscentralen blog.

Mvh. RYT

 

 

Langeland 2016. Opdatering 2/5.

Dags dato har vi nymærket 267 fugle. Fordelingen mellem de 20 arter ses her:

artstotaler_20160502_hov

Inden for den første måned er der aflæst 2 jernspurve med Belgiske ringe.

Den mest spektakulære fangst er Vendehals.

20160501_vendehals_hov

Herunder et billede af årets første Tornsanger.

20160501_tornsanger

Ringmærkningen fortsætter sporadisk frem til 11. juni, hvor aktiviteterne på Hov Nordstrand stopper.

Mvh. RYT

 

Langeland 2016

Fra begyndelsen af april 2016 forårsringmærker gruppen sporadisk på Hov Nordstrand, Nordlangeland.

Herunder en liste over fangsterne til og med den 17. april 2016.

artstotaler

Ringmærkningsaktiviteterne, såvel som trækobservationerne, fortsætter hele foråret.

Mvh. RYT

20160415_Hov

9AN2143

Jernspurv

20160416_Tornirisk

Tornirisk

20160416_Lovsanger

Løvsanger

20160416_Gærdesanger

Gærdesanger

 

CES 2015, “Lunget”.

Hermed en opgørelse over ringmærkede og aflæste fugle i forbindelse med CES-ringmærkningen i “Lunget”. Alle mærkninger og aflæsninger er foretaget af MHH.

Her følger antal fugle ringmærket, fordelt på dato og art.CES-2015-RI

Dernæst følger antal fugle aflæst, fordelt på dato og art.CES-2015-AFL

Sæsonen 2015 har været ganske fornuftig. Noget tyder på en kold maj måned “kostede” en del mistede æg/unger/kuld.

CES-ringmærkningen fortsætter i 2016.

Mvh/MHH & RYT


Kategorier

Arkiver