Archive for the 'Sprogø' Category

Ungarsk Hættemåge aflæst på Sprogø

I løbet af april har jeg flere gange været på Sprogø, blandt andet for at aflæse farveringe på øens ynglende måger. Der er en stor Hættemågekoloni på øen, og nogle få af de ynglende Hættemåger bærer farveringe. Der er ringmærket masser af Hættemåger på Sprogø i årenes løb, men ikke med farveringe. De farvemærkede måger på Sprogø er mærket på vinterkvarteret eller under trækket.

Indtil videre er fem Hættemåger med farveringe blevet aflæst. De tre (med gule farveringe) er mærket i England, på to forskellige lossepladser øst for London. En enkelt (hvid farvering) er mærket i Holland (Amsterdam). Den sidste – med rød farvering – er den mest interessante: Den er mærket 26. januar 2014 på en losseplads i Gyál i udkanten af Budapest i Ungarn.

Der er ganske langt mellem ungarske Hættemåger i Danmark. Dansk Trækfugleatlas (2006) behandlede genfund af mere end 10.000 danskmærkede Hættemåger samt et tilsvarende antal genfund af udenlandske Hættemåger i Danmark. Heraf ingen fra Ungarn! I de seneste år er enkelte dog kommet til, efter opstart af et ungarsk farvemærkningsprojekt. Eddie Fritze har oplyst, at der de seneste tre år er aflæst en i Middelfart og en i Nakskov, og Sprogø-fuglen lader dermed til at være den tredje ungarsk-mærkede Hættemåge i Danmark.

Mærkningssteder for farvemærkede Hættemåger, aflæst på Sprogø i foråret 2017

Flere af de farvemærkede Hættemåger er aflæst flere gange:

  • Den ene af de engelske (gul 2DHH) blev oprindeligt mærket som unge på Sprogø i 2012. Den blev fanget og forsynet med farvering nær London 22/2 2014, og blev aflæst på Sprogø i april 2015 og altså igen i 2017.
  • Den hollandske (hvid EH76) blev oprindeligt mærket som unge på Fiskeholm i Helnæsbugten i 1997. Den fik farveringen i Amsterdam 6/11 2006, og yngler så på Sprogø her i 2017 i den høje alder af 20 år.
  • Den ungarske (rød HTFA) blev mærket som ungfugl (2K) nær Budapest 26/1 2014. Inden den dukkede op på Sprogø i år, blev den aflæst i Holland (Katwijk) flere gange i efteråret 2016 (24/8, 9/6 og 1/11).

Den ungarsk-mærkede Hættemåge rød HTFA på Sprogø, 16/4 2017

Vh. Jacob Sterup

Reklamer

Genmelding fra Sydafrika!

Ringmærkergruppen modtog i dag et genfund noget ud over det sædvanlige. Den 12. juni 2016 mærkede Hans, Jacob og Peter Pelle 200 Splitterneunger på Sprogø. En af disse blev juledag fundet død ved Plettenberg Bay i Sydafrika, ikke mindre end 10.010 km fra Sprogø!

De danske Splitterner overvintrer primært langs Afrikas vestkyst. De fleste genfund fra vintermånederne er fra Vestafrika, og kun en mindre del trækker helt til Sydafrika. Der er anslået en halv snes genfund af danskmærkede Splitterner øst for Cape Town. Genfundsstedet for dagens fugl ligger på Sydafrikas sydkyst, ca. 400 km øst for Cape Town.

Mærknings- og genfundssted ses på nedenstående kort:

splitterne

Vh. Jacob


Kategorier

Arkiver

Reklamer