Archive for the 'Nordfyn' Category

Nye genfund

Seneste genfund af fugle mærket på Keldsnor Fuglestation:

9L17464 Sivsanger. Mærket som 1k 5/8-2000 (OTØ). Aflæst Slevdalsvannet, Vest-Agder, Norge, 9/8-2001. 452 km NNV. Første genmelding af en Sivsanger mærket på KNF! En Sivsanger mærket på samme lokalitet i Norge er tidligere aflæst på KNF.

AX27619 Jernspurv. Mærket som 1k 7/9-2008 (JHJ). Fundet død Ruhwinkel, Schleswig-Holstein, 13/3-2009. 77 km SSV.

AX27126 Jernspurv. Mærket som 1k 19/9-2008 (BLR). Fundet død Ellinge, Ullerslev, Østfyn, 25/4-2009. 71 km N.

4229105 Skovhornugle. Mærket som 1k 10/9-2006 (RYT). Fundet trafikdræbt syd for Sakskøbing, Lolland, 6/3-2009. 61 km Ø. Første genfund af en Skovhornugle mærket på KNF, men der er også kun mærket tre!

9X98820 Sortmejse. Mærket som 1k 13/10-2008 (JSA). Aflæst Gedser Fuglestation, Falster, 1/5-2009. 94 km ØSØ. Første genfund af Sortmejse.

9L32637 Gærdesmutte. Mærket 18/10-2000 (JSA). Aflæst Hamburg-Reitbrook, Tyskland, 5/11-2000. 146 km SSV. Ikke alle genfund når hurtigt frem!

9X98730 Rørsanger. Mærket som 1k 24/8-2008 (BLR). Aflæst Gedser Fuglestation, Falster, 23/8-2009. 94 km ØSØ. Første gang en Rørsanger fra KNF er blevet genmeldt fra Danmark (lokale aflæsninger fraregnet)! KNF-Rørsangere er tidligere genfundet i Sverige, Tyskland, Holland, Belgien, Luxembourg, Frankrig og Spanien.

Seneste genfund af fugle mærket/aflæst andetsteds på Fyn af ringmærkergruppen:

9X81067 Rødhals. Mærket som 1k, Fællesskov, Jægerspris, Sjælland, 4/10-2007. Aflæst Flyvesandet 27/4-2008 (MHH).

8A73307 Solsort. Mærket som 2k hun, Flyvesandet, 9/4-2008 (BLR). Ben med ring fundet Surrey, England, 1/3-2009. 1367 km VSV.

9D02870 Rødhals. Mærket Flyvesandet, 24/4-2008 (JHJ). Fundet død Ardèche, Frankrig, 27/2-2009. 1272 km SSV.

9D02690 Rødhals. Mærket som 2k, Flyvesandet, 21/4-2008 (JHJ). Fundet død Loir-et-Cher, Frankrig, 4/4-2009. 1083 km SV.

Vh. JSA

Flere genfund

Jeg har i den seneste tid modtaget flere nye genfund af ringmærkergruppens fugle.

Genfund af fugle mærket på Keldsnor Fuglestation:

Gærdesmutte, 9X99309, mærket 25/9 2008 (RYT). Genfundet Lamberg, Sønderborg, Als, 28/9 2008. 59 km VNV på 3 dage.

Rørsanger, 9X44013, mærket 11/8 2006 (JHJ). Aflæst Awirs, Liege, Belgien, 11/8 2008. 583 km SV.

Rørsanger, 9X97001, mærket 15/8 2008 (JHJ). Aflæst Villeton, Lot-et-Garonne, Frankrig, 25/8 2008. 1.377 km SV på 10 dage. Stationens sjette genmeldte Rørsanger fra denne lokalitet!

Genfund af fugle mærket andre steder på Fyn:

Landsvale, 9D03122, mærket som unge 21/8 2008 Ørbæk (RYT). Aflæst på overnatningsplads Holckenhavn Fjord, Nyborg, 17/9 2008. 9 km ØNØ.

Rødhals, 9D08197, mærket 25/4 2008 Flyvesandet (BLR). Fundet rudedræbt Angers, Maine et Loire, Frankrig, 13/11 2008. 1.126 km SV.

Munk, 9X30037, mærket 29/4 2004 Egebjerggård, Nordfyn (JHJ). Aflæst Heuseux, Liege, Belgien, 7/10 2008. 631 km SV. En gammel fugl på over 5 år på genmeldingstidspunktet.

Herudover er der flere genfund af fugle, der er genfundet nær mærkningsstedet. Bl.a. er en Blåmejse og en Sumpmejse fra CES-mærkningen i Tarup Grusgrave blevet fanget af katte i lokalområdet.

Vh. JSA

Rørsanger, Keldsnor Fuglestation, juli 2008. Rørsanger er den hyppigst genfundne art, af de fugle der er mærket på Sydlangeland. De seneste 15 års mærkninger har foreløbig resulteret i 43 genfund af Rørsanger fra udlandet.

Rørsanger, Keldsnor Fuglestation, juli 2008. Rørsanger er den hyppigst genfundne art af de fugle, der er mærket på Sydlangeland. De seneste 15 års mærkninger har foreløbig resulteret i 43 genfund af Rørsanger fra udlandet.

Tidlig Rødstjert på Flyvesandet

Tirsdag morgen den 7. april nettede vi årets første Rødstjert. En 2K han.

Under normale fynske forhold ses de første rødstjerter omkring den 12. april…

BLR/RYT

Rødstjert

Rødstjert

Forårsringmærkningen påbegyndt på Nordfyn

I dag påbegyndte vi forårsringmærkningen på Flyvesandet. Der blev i første omgang sat 7 net op på de vigtigste fangststeder, og flere vil snart følge…

Vejret var forårsagtigt, men dog køligt og lidt regnfuldt.

Vi fangede 8 fugle, samt fik en aflæsning af en dansk fugl!

Årets første fugl - en Rødhals

Årets første fugl - en Rødhals

Vi ses i felten…
JHJ / RYT

NordFynsFeltstation forår 2008.

NordFynsFeltstation forår 2008.Stillits, par, 2008-04-20

Det var så den sæson, og hvilken stor sæson det blev så! Vi havde i et kort stykke tid glæde af, at Michael HH har investeret i egne net, således at vi en kort overgang havde 16 net oppe. Der er også i år blevet flyttet lidt rundt med nettene, og der har været anvendt 32 forskellige netsteder med mere eller mindre held hvad fangst angår. Samtidig var vi også begunstiget af det gode vejr, så vi i modsætning til 2007 med 51 netdage i 2008 er helt oppe på 63 netdage og begge år i perioden 10. marts til 2. juni. Som de andre store (J) fuglestationer i Dk og Sverige, så fik også vi glæde af et meget større antal fugle. Ja faktisk ret tæt på en 3-dobling! – idet det blev til hele 2.445 ringmærkede fugle. Her til skal så lægges 95 genfangster, hvoraf en del blev genfanget flere gange samme dag. De er dog kun talt med 1.ste gang, de fløj i nettet. Nogle af disse genfangster er så også gengangere i flere dage, så bliver også disse dubletter pillet ud, så er vi nede på 61 individer, der lod sig fange. 9 fugle tog en ekstra tur i nettet, 4 fugle fandt det værd med yderligere en tur, og 3 fugle synes åbenbart så godt om lokaliteten, så de tog 3 ekstra ture i nettet. Det højeste antal udpilning af samme fugl på samme dag er 5 eller 6 gange.

Hvad er det så for nogle genfangster. Jo der er da lidt spændende i mellem: 1 Gransanger og 1 Tornsanger aflæst med spanske ringe, og 1 Bogfinke med en London-ring om benet. Så kom der også en Rødhals med en dansk ring fra andet sted i Danmark, så den må vi vente lidt på, at få mere at vide om. Men næsten lige så interessant er det, at der blev genfanget en Gærdesanger ringmærket efteråret 2006 på Keldsnor samt en Gransanger fra efteråret 2007 også på Keldsnor. Og endelig yderligere en ringmærkning fra efteråret 2007 på Keldsnor, men hvad den har lavet undervejs er lidt af et mysterium, for den er ringmærket som Rødhals men genfanget som Gærdesanger!!?? Så der må vi nok håbe på, at det lykkedes at fange den endnu engang, for at få den artsbestemt korrekt. Det er jo en kedelig fejl, men sådan kan det jo desværre gå.

De 2.445 fugle er fordelt på 48 arter, og de 12 største antalsmæssigt er: Rødhals 973, Gransanger 240, Jernspurv 224, Bogfinke 165, Solsort 92, Gærdesmutte 77, Fuglekonge 67, Løvsanger 62, Sangdrossel 61, Tornsanger 57, Gærdesanger 57, Munk 53. Går vi så til den modsatte ende af rækkefølgen, så er de sjældneste: Kærsanger, Træløber, Vindrossel, Ringdrossel, Sjagger og Musvåge alle med 1 fugl af hver art. Lille Gråsisken, Stor Flagspætte, Rødrygget Tornskade, Stenpikker, Ringdue, Dompap, Vendehals og Landsvale alle med hevr 2 individer. Rødtoppet Fuglekonge og Rørsanger med hver 3, og Spurvehøg og Rørspurv med hver 4 og så Korttået Træløber med 5 individer.

Noget vi også bruger i vor søgen efter bedste netsteder er, hvor mange fugle de enkelte net fanger. Her topper S7 (hjørnet hvor vi parkerer) med 204 fugle, F3(midt på camp.pl.) 197, D3 (længst ude på diget) 176, D1 (begyndelsen af diget) 173 og D2 midt der i mellem 150. F4 (midt på Camp.pl.) 126 og S6 og S5 (i hegn langs vejen) fangede hhv. 126 og 125 fugle. S8 (½vejs mod fugletårnet) fangede 114. Så kommer R1, som står inde skoven, og er et af de første net vi begynder med, der fangede 104 fugle, og den sidste i toppen af listen er S9 (i hegnet ½vejs ud mod fugletårnet) og som fangede 101 fugl. Resten af netstederne fordeler sig jævnt nedad fra 90 til 5 fugle. Da ikke alle net er lige lange eller er åbent i lige mange timer, er der et parameter, der kaldes fugle pr. net-meter-time, og som også er lidt spændende at arbejde med. Dette vil indgå i en endelig rapport senere på året, men for at sammenligne antal fugle pr net i forhold til antal åbne timer kommer her lidt timetal for de enkelte net: S6= 421, S7= 404, S8= 353, S5= 345, F3= 320, D1= 280, D3= 280, D2= 280, F2= 267, F4= 264, S4= 205, F9= 233, og S2= 219. Så umiddelbart er der ikke nogen sammenhæng mellem antal timer og antal fugle det fanger. Men det bliver da interessant at se, når databasen er gennemset og rettet for de evt. småfejl der måtte være, og så få alle analyser bearbejdet og sat op på papir. Den rapport vil blive tilgængelig en gang i løbet af efteråret. Der er allerede nu aftalt en café-aften (uge 4 2009), hvor der vil blive vist billeder og fortalt om ringmærkningsarbejdet på Nordfyn. Vi siger tak for alle besøg og udvist interessen ude i felten!

Stor fuglehilsen på NFF´s vegne fra Børge

Aldersbestemmelse af Broget Fluesnapper

Broget Flue nr. 1Broget Flue nr. 2

Hej alle

Ved gennemlæsning af Svensson synes jeg ikke at jeg får helt klarhed om aldersbestemmelse af  BF hanner. Den har jo en sommerdragt, og jeg ved ikke hvordan jeg adskiller en BF 3k+ forår fra 2k forår?  Billederne viser 2 forskellige hanner. Mit bud er at nr. 1 er 2k og nr. 2 er 3k+!

M.v.h 780

Endnu en stor rødhalsedag på Flyvesandet

Lørdag den 26/4 blev der mærket 58 fugle, bl.a. en rødtop mere, samt den første Broget FIuesnapper. I dag Søndag den 27/4 blev nettene åbnet af Jan og Michael kl. 5. Temperaturen var da 12 grader, og i krattene tikkede rødhalsene….og minsandten om det ikke vrimlede med rødhalse fra morgenstunden.

Indtil ca. 13.30 nåede vi at ringmærke 233 fugle. Af Michael’s 124 fugle var de 95 rødhalse, og det samme forhold er angiveligt også tilfældet for Jan’s mærkninger, som endnu afventer indrapportering p.t.

Jan har da også sunget  ‘ jesus love you’ og ‘halleluja’ med et saligt smil hele dagen(:-).

Ellers bød dagen ikke på det store nye. De første to tornsangere viste sig, samt endnu en Broget Fluesnapper. Derudover blev det til genfangst af Gærdesanger fra sidste år(9X30991), samt en ukendt dansk mærket rødhals 2k (9X81067)

Total for NFF er nu 2165 fugle!!! Hvem skulle have troet det!

Med til historien hører dog at ca. halvdelen p.t. er rødhalse!

M.v.h. B-780 MHH


Kategorier

Arkiver