Archive for the 'Lindved' Category

Sjagger genmeldt fra Normandiet

Siden 2007 har RG-Fyn ringmærket drosler hver vinter i Lindved Frugtplantage, Odense. Ringmærkningen finder sted når der er snedække og kulde. Her søger fuglene ind i plantagen for at spise æbler. Der er ringmærket 15-50 sjaggere årligt, samt en god del flere solsorter. Sjagger er en vanskelig art at fange, så det er ret begrænset hvor mange fugle der ringmærkes.

Vi har ikke gennem årene haft aflæsninger af ringmærkede sjaggere med danske eller udenlandske ringe.

Sjagger

Sjagger

I dag kom så den første genmelding på en Sjagger! Den blev skudt i Neuville-au-Plain, Basse-Normandie, Frankrig. Det er en afstand på 1.032 km. Fuglen blev ringmærket som en 2K, hun, den 4/2-2014 og genfundet den 5/12-2015.

sjagger_8A76154_20151209

Genfundet flugter fint med genfundene beskrevet i “Dansk Trækfugleatlas”. Her beskrives arten har en nomadeagtig adfærd. Hvorfor skulle den trække over 1.000 km længere mod SV med det milde efterår/vinter vi har i år?

Mvh. RYT

Reklamer

Vinterringmærkning – opsummering

I dag har vi, efter en udbytterig sæson, pakket nettene væk i Lindved Frugtplantage. Perioden var præget af pludselig stærk kulde. En morgen viste termometret -19 grader C! Plantagen har været snedækket stort set hele perioden, men mængden af sne var væsentlig mindre i 2012 end som i 2011.

Vi fangede i alt 290 fugle fordelt på 14 arter. Artsfordelingen fremgår af nedenstående diagram.

Fangsterne i januar og februar 2012

 

Ringmærkning i Lindved Frugtplantage

Vinterringmærkning i Lindved Frugtplantage

RYT ringmærker i Lindved Frugtplantage

Vinterringmærkning i Lindved Frugtplantage

Vi har i 2012 kun aflæst fugle ringmærket på lokaliteten.

Tak til LAA for lån af plantagen, og tak for aktiv deltagelse til Jennifer, AOWN, JHJ, JSA & LAA

Mvh/RYT

Lidt kulde – lidt drosler

De seneste 4 dage har nettene været oppe i Lindved Frugtplantage. Den svagt tiltagende kulde har øget interessen for plantagens nedfaldsæbler.

Der raster 250+ sjaggere i området, og det er dem vi helst gerne vil fange og ringmærke! Derudover besøges plantagen flittigt af nabolagets solsorte, mejser m.m..

Spætmejse

Spætmejse

De første 4 dage har givet følgende fangster:

 • Solsort 21
 • Musvit 8
 • Blåmejse 8
 • Halemejse 7
 • Sjagger 6
 • Bogfinke 2
 • Fuglekonge 2
 • Spætmejse 1
 • Sumpmejse 1
 • Spurvehøg 1

I alt 57 fugle fordelt på 10 arter.

Sjagger

Spurvehøg, han

Mvh

Jennifer, JHJ, LAA & RYT

Ringmærkning i Lindved d. 28. og 30. januar

I weekenden forsøgte Hans og Anders sig med drosselfangst i Lindved Frugtplantage. Der blev ringmærket hhv. d. 28. og 30. januar, begge dage fra 08:00 til ca. 15:00. Fredag d. 28. blev afviklet af Hans, som grundet et aflyst møde pludselig fik mulighed for ringmærkning. Det viste sig ikke at være en helt tosset idé, og dagstotalen røg op på 25 fugle, med 10 sjaggere og en Sumpmejse som det mest bemærkelsesværdige. 10 sjaggere er ret godt, da de normalt er for snu til at gå i nettene, oveni at de typisk flyver over nethøjde.

Hans og jeg havde aftalt også at prøve om søndagen, hvis vejrudsigten holdt stik – og det gjorde den. Vejret var perfekt med frost og ingen vind. Dog var antallet af drosler i plantagen meget begrænset i.f.t i Juleferien. Antallet af sjaggere var ikke forbløffende, men mest mærkværdigt var fraværet af solsorter, som har været den klart mest dominerende art, de forrige gange, der er blevet mærket i plantagen. Grundet en heftig rimtåge fra morgenstunden, gik de første runder ret sløvt for sig, da fuglene kunne se nettene. Hen ad dagen forsvandt tågen, og da solen kom frem, blev nettene “usynlige”  igen, samtidig med at temperaturen steg, hvilket øgede aktiviteten blandt småfuglene. Det gjorde, at vi fik et par gode runder med et pænt antal fugle. Især grøniriskerne var blevet aktive, og det gav mig mulighed for at studere en art, som jeg ikke har så meget erfaring med i hånden. Omkring middag hang der en flot 2K han Kvækerfinke i nettet, og senere på dagen kunne jeg stolt mærke en Skovskade, som var fløjet i nettet, heldigvis uden at det var gået udover nogle af de andre fugle i nettet. Dagen endte på 43 nymærkninger og et par aflæsninger af fugle fra forrige år.

Herunder en liste over artstotalerne for de to dage:

 • Bogfinke 7
 • Kvækerfinke 1
 • Grønirisk 12
 • Solsort 23
 • Sjagger 19
 • Musvit 4
 • Sumpmejse 1
 • Skovskade 1

Ialt 68 fugle på to dage – det er ganske udmærket.

Herunder lidt fotos fra søndagen:

Kvækerfinke, han, 2K

Skovskade 3K+

Sjagger, hun, 2K. Bemærk de slidte og tilspidsede halefjer - typisk ungfugl.

Mvh

AOWN

Juleferie og drosselmærkning

Her weekenden før jul, har undertegnede tilbragt lørdag/søndag med ringmærkning i Lindved Frugtplantage. Vejret var perfekt, med snedække og kulde, og pæne tal af rastende fugle i plantagen.

Vi ringmærkede 132 fugle fordelt på 14 arter:

 • Rødhals 5
 • Blåmejse 5
 • Musvit 5
 • Solsort 91
 • Grønirisk 1
 • Skovspurv 1
 • Sumpmejse 3
 • Lille Gråsisken 1
 • Silkehale 10
 • Sjagger 6
 • Bogfinke 1
 • Dompap 1
 • Spætmejse 1
 • Fasan 1

Et par af weekendens mange solsorter

Sjagger

Silkehale

Spætmejse

Spætmejse

Håndfanget Fasan

Mvh/AOWN & RYT

Sne, kulde – og drosler!

Den vedvarende kulde har presset droslerne ind i frugtplantagerne for at finde føde.

Lindved Frugtplantage huser i kolde perioder mange drosler. Lige nu er det især antallet af vindrosler der topper, men der ses også ret store flokke af sjaggere. Plantagen besøges endvidere af et stort antal solsorter fra de nærliggende parcelhushaver…

Ringmærkningen har inden for den sidste lille uge produceret:

Solsort 116
Vindrossel 41
Sjagger 22
Misteldrossel 2

Som sidegevinst er også mærket en Skovskade, 2K.

Mærkningerne fortsætter når vejrlig, arbejde og andre gøremål tillader det.

Vi tester også på en prototype af et selvfabrikeret ”whoosh-net”! Resultaterne ser lovende ud

Mvh/LAA & RYT

Vindrossel

Sjagger i nettet

Sjagger med hvide fjer

Misteldrossel

Skovskade

"Woosh-net"

Solen går ned efter en flot dag

Ringmærkning i Lindved

Hej

Jeg er begyndt at vinterringmærke i min frugtplantage i Lindved, hvor det er håbet at der kommer rigtig vinter i år med deraffølgende mange drosler i plantagen. Jeg fanger dog også andre fugle og har fået små 80 fugle i nettet den sidste uges tid. Mest lokale solsorter og mejser. I dag genfangede jeg en halemejse som Hans havde ringmærket i plantagen for et år siden.

Hilsen Lars Andersen LAA


Kategorier

Arkiver

Reklamer