Archive for the 'Feltaflæsninger' Category

Ungarsk Hættemåge aflæst på Sprogø

I løbet af april har jeg flere gange været på Sprogø, blandt andet for at aflæse farveringe på øens ynglende måger. Der er en stor Hættemågekoloni på øen, og nogle få af de ynglende Hættemåger bærer farveringe. Der er ringmærket masser af Hættemåger på Sprogø i årenes løb, men ikke med farveringe. De farvemærkede måger på Sprogø er mærket på vinterkvarteret eller under trækket.

Indtil videre er fem Hættemåger med farveringe blevet aflæst. De tre (med gule farveringe) er mærket i England, på to forskellige lossepladser øst for London. En enkelt (hvid farvering) er mærket i Holland (Amsterdam). Den sidste – med rød farvering – er den mest interessante: Den er mærket 26. januar 2014 på en losseplads i Gyál i udkanten af Budapest i Ungarn.

Der er ganske langt mellem ungarske Hættemåger i Danmark. Dansk Trækfugleatlas (2006) behandlede genfund af mere end 10.000 danskmærkede Hættemåger samt et tilsvarende antal genfund af udenlandske Hættemåger i Danmark. Heraf ingen fra Ungarn! I de seneste år er enkelte dog kommet til, efter opstart af et ungarsk farvemærkningsprojekt. Eddie Fritze har oplyst, at der de seneste tre år er aflæst en i Middelfart og en i Nakskov, og Sprogø-fuglen lader dermed til at være den tredje ungarsk-mærkede Hættemåge i Danmark.

Mærkningssteder for farvemærkede Hættemåger, aflæst på Sprogø i foråret 2017

Flere af de farvemærkede Hættemåger er aflæst flere gange:

  • Den ene af de engelske (gul 2DHH) blev oprindeligt mærket som unge på Sprogø i 2012. Den blev fanget og forsynet med farvering nær London 22/2 2014, og blev aflæst på Sprogø i april 2015 og altså igen i 2017.
  • Den hollandske (hvid EH76) blev oprindeligt mærket som unge på Fiskeholm i Helnæsbugten i 1997. Den fik farveringen i Amsterdam 6/11 2006, og yngler så på Sprogø her i 2017 i den høje alder af 20 år.
  • Den ungarske (rød HTFA) blev mærket som ungfugl (2K) nær Budapest 26/1 2014. Inden den dukkede op på Sprogø i år, blev den aflæst i Holland (Katwijk) flere gange i efteråret 2016 (24/8, 9/6 og 1/11).

Den ungarsk-mærkede Hættemåge rød HTFA på Sprogø, 16/4 2017

Vh. Jacob Sterup

Reklamer

Ringmærkede Kaspiske Måger i Bagenkop Havn

Bagenkop Havn er efterhånden næsten altid god for en eller flere Kaspiske Måger. I dette efterår har flere af disse været forsynet med ringe, hvilket har bidraget til vores viden om, hvor disse måger kommer fra.

En fugl fra Ukraine,  mærket med metalring, er blevet set på havnen året igennem. Den dukkede første gang op i Bagenkop som 1K tilbage i oktober 2012. I oktober dukkede der så en 1K Kaspisk Måge op, der var forsynet med rød farvering. Den viste sig at være mærket som unge i det sydlige Polen. Også en 2K Kaspisk Måge med farveringen grøn XUDV sås i oktober. Den stammer fra Tyskland og var også at finde på Bagenkop Havn allerede i sit første efterår. Og i slutningen af november dukkede der så en 1K Kaspisk Måge op, der bar en gul farvering med koden 2L16. Den stammer fra et projekt i Litauen. Det er første gang, en Kaspisk Måge fra Litauen er aflæst i Bagenkop. Nu mangler vi bare snart en fra Hviderusland…

Med årets aflæsninger er der efterhånden aflæst 7 forskellige Kaspiske Måger (efter hvad jeg har kendskab til), der er mærket som unger i hhv. Ukraine (3), Polen (2), Tyskland (1) og Litauen (1). Mærkningslokaliteterne fremgår af nedenstående kort.

Mærkningslokaliteter for Kaspiske Måger, der er mærket som unger og senere aflæst i Bagenkop Havn.  Små nåle = 1 fugl Store nåle = 2 fugle Det nøjagtige mærkningssted for den litauiske fugl kendes ikke endnu.

Mærkningslokaliteter for Kaspiske Måger, der er mærket som unger og senere aflæst i Bagenkop Havn.
Små nåle = 1 fugl
Store nåle = 2 fugle
Det nøjagtige mærkningssted for den litauiske fugl kendes ikke endnu.

1K Kaspisk Måge, rød 65P3 fra det sydlige Polen. Bagenkop Havn, 14/10 2014.

1K Kaspisk Måge, rød 65P3 fra det sydlige Polen. Bagenkop Havn, 14/10 2014.

2K Kaspisk Måge, grøn XUDV fra det sydøstlige Tyskland. Bagenkop Havn 14/10 2014.

2K Kaspisk Måge, grøn XUDV fra det sydøstlige Tyskland. Bagenkop Havn 14/10 2014.

3K Kaspisk Måge, Kiev L011518, mærket i Ukraine. Bagenkop Havn, 18/10 2014.

3K Kaspisk Måge, Kiev L011518, mærket i Ukraine. Bagenkop Havn, 18/10 2014.

Det er ikke alle Kaspiske Måger, man støder på, der har det lige godt. Her en døende 1K-fugl på Bagenkop Havn, 26/10 2014.

Det er ikke alle Kaspiske Måger, man støder på, der har det lige godt. Her en døende 1K-fugl på Bagenkop Havn, 26/10 2014.

Vh. JSA

Tilføjelse 3. december: I forlængelse af Henrik Knudsens kommentar til indlægget har jeg tilføjet et par fotos af grøn XUDV fra efteråret 2013.

Grøn XUDV på Bagenkop Havn 13/9 2013.

Grøn XUDV på Bagenkop Havn 13/9 2013.

Grøn XUDV på Bagenkop Havn 17/11 2013.

Grøn XUDV på Bagenkop Havn 17/11 2013.

Hold godt øje med mågerne!!!

Kjeld Tommy Pedersen, ZM, skriver:

“Sammen med Sönke Martens fra Hamburg, har jeg sat et projekt i gang for at få farvemærket så mange unger af Kaspiske Måger i Østeuropa som muligt. De lokale ringmærkere er super glade for at få mulighed for at mærke en masse fugle, nu hvor vi har fundet penge til farveringe.

Hviderusland, Omsk, Krim, Kiev, Rumænien er de områder hvor ringene er leveret og folk sidder klar og venter på den kommende ynglesæson!

Allerede i år er der mærket et mindre antal fugle i Minsk og Omsk. Mindst en af fuglene fra Minsk er set gentagende gange i København. Flere andre er set i bl.a. Polen, Tyskland og Sverige. Bare hold øje derude…”

Kaspisk Måge, Kiev L-11518, Bagenkop Havn. Foto: Kjeld Tommy Pedersen

Kaspisk Måge, Kiev L-11518, Bagenkop Havn. Foto: Kjeld Tommy Pedersen

Mvh/RYT

Kaspiske måger i Bagenkop Havn

Både i efteråret/vinteren 2011 og 2012 har der været ringmærkede Kaspiske Måger i Bagenkop havn. Det er måske ikke så usædvanligt, der kan dukke en ringmærket Kaspisk Måge op, men til gengæld synes jeg det er sjovt, at begge fugle kommer fra samme sted: Cherkasi, Cherkassy O, Ukraine, 49.24N – 32.09E.
De har har taget en kurs der hedder WNW og har fløjet 1.578 km for at nå op til Bagenkop. Den første fugl var nem at aflæse, da den havde en plastikring om benet, mens den nye fugl kun havde en stålring, så den krævede lidt større indsats.
20111124_Kaspisk, Bagenkop
20121206_kasp_bagenkop
Der er aflæst 3 Kaspiske Måger gennem tiderne i Bagenkop Havn, og alle er fra Ukraine. Lidt pudsigt mangler der stadigvæk at dukke fugle op fra Polen i Bagenkop Havn.
Den første ringmærkede Kaspiske Måge blev aflæst i Bagenkop i september 2003. Et foto af denne kan ses her.
Mvh/HKN

Hold udkig efter farvemærkede Svartbage!

De sidste par år er der blevet ringmærket rigtig mange Svartbage i Danmark. De fleste af fuglene er ud over den sædvanlige metalring blevet forsynet med en sort farvering på det andet ben. Størsteparten af Svartbagene er blevet mærket i landets største kolonier i det nordlige Kattegat (bl.a. på Hirsholmene), men der er også blevet mærket mange fugle i den sydlige del af landet. I Fyns-områdets formentlig største Svartbagekoloni på Mågeøerne ved Bogense er de fleste af ungerne siden 2009 blevet forsynet med farveringe, og i Det Sydfynske Øhav blev der i 2012 farveringmærket 74 Svartbageunger. Desuden er der i 2011 og 2012 blevet farveringmærket hundredevis af Svartbage omkring Sjælland og Lolland-Falster.

Nymærket Svartbageunge på Mågeøerne, 19. juni 2010. Denne fugl er blevet aflæst 7 gange i Holland mellem august 2010 og maj 2012.

Jeg vil gerne opfordre alle til at tjekke de Svartbage, de støder på, for farveringe, og forsøge at få dem aflæst. Aflæsninger kan indrapporteres på www.ringmerking.no/cr/ (eller kan sendes til undertegnede). På www.ringmerking.no/cr/ kan man (når man er oprettet som bruger) se både mærkningsdata og tidligere aflæsninger af de fugle, man har aflæst. Og man kan efterfølgende følge, hvad der kommer af nye aflæsninger af de fugle, man har set.

Sort JE033 fra Mågeøerne, fotograferet på Bagenkop Havn 12. februar 2011.

Bagenkop Havn er formentlig områdets bedste lokalitet til at søge efter farvemærkede Svartbage. Sidste vinter kunne der samme dag ses op til seks forskellige Svartbage med farveringe. Så hermed en opfordring til at tage et smut på havnen, når turen alligevel går til Sydlangeland!

Af de 74 Svartbageunger, der i år blev mærket i Det Sydfynske Øhav, er der foreløbig aflæst to på Bagenkop Havn og tre i Damp i Nordtyskland ca. 50 km SV for mærkningsområdet (hvoraf den ene var en genganger fra Bagenkop!). Herudover er en enkelt unge fundet død få km fra mærkningsstedet. Det bliver spændende at følge, hvad de Sydfynske Svartbage fremover giver af genfund. Jeg vil forsøge at bringe opdateringer her på siden.

Vh. Jacob Sterup

Farveladetur på Bagenkop Havn

Mandag den 5. marts var Hans, Jan og jeg på tur til Gulstav for at “trimme” ringmærkningskrattet til den kommende sæson. Som altid, når jeg er på Sydlangeland på denne årstid, måtte jeg en tur på havnen for at undersøge, om der var nogen måger at se på. Det var der! Masser af måger på molen og løbende udskiftning, når nye kuttere kom ind i havnen. Og sorte, røde, gule og grønne farveringe afløste hinanden. Dette resulterede i et af de højeste antal mærkede måger, jeg hidtil har aflæst på en dag på havnen!

I alt blev det til aflæsninger af syv Svartbage, heraf seks med danske farveringe og en med dansk metalring. Yderligere to fugle med metalring (den ene finsk) lykkedes det ikke at aflæse. Af de farvemærkede fugle er de fem mærket sidste år på småøerne omkring Lolland. Den sidste er mærket sidste år på Nordre Rønner ved Læsø og aflæst ved Rødvig Havn og Fakse Ladeplads Havn på Sjælland mellem 29/11 og 7/1, på Fehmarn 2-5/2, og altså nu på Bagenkop Havn.

Desuden blev 12 Sølvmåger aflæst, heraf otte med farveringe (2 danske, 6 tyske) og fire med metalringe (2 danske, 1 tysk, 1 finsk).

Lidt fotos af nogle af dagens fugle ses nedenfor.

Tyske farveringe

Sølvmåge med tysk farvering

Sølvmåge (3K) med dansk metalring.

Sølvmåge (3K) med dansk metalring.

Den ene af dagens seks farvemærkede Svartbage

Der var også Kaspiske Måger på havnen i dag. Jeg så “kun” to 2K-fugle, mens Henrik Knudsen i samme tidsrum så yderligere tre fugle, der alle var kortvarigt inde i havnen. Han nåede også at spotte en 2K Middelhavssølvmåge, vist vinterens tredje på havnen.

Kaspisk Måge, 2K

Hermed en opfordring til at tjekke, om mågerne i den lokale havn skulle være forsynet med farveringe. De sidste par år er der mærket mange Svartbage med farveringe i Danmark, men der bliver kun aflæst få fugle i de indre farvande. Og i Nordtyskland er der de seneste år mærket mange Sølvmåger med farveringe. En del af disse kan også ses på den danske side af Østersøen, bl.a. i Bagenkop Havn.

Vh. JSA

Sortgrå Ryler på Knudshoved

Tirsdag d. 7. februar var jeg en tur på Knudshoved Færgehavn for at kigge nærmere på de relativt mange Sortgrå Ryler, der holder til i området for tiden. Jeg fandt 11 fugle, hvoraf de fire var ringmærkede. Det lykkedes at aflæse alle fire, også selv om de to kun havde metalring. Stenene på ydersiden af sydmolen, hvor de Sortgrå normalt holder til, var godt sat til med is (som det ses på det øverste billede), så de fleste af fuglene fouragerede på stenstranden neden for Knudshoved Fyr. De var i øvrigt ekstremt tillidsfulde, hvilket nok skyldes det kolde vejr.

Den ene fugl med farveringe.

Den anden fugl med farveringe.

Den ene fugl med (slidt!) metalring - mærket i 2001. Danmarks ældste Sortgrå Ryle?

Den anden fugl med metalring. 2K-fugl.

Vh. Jacob


Kategorier

Arkiver

Reklamer