Archive for the 'Fældefangst' Category

Bjergpiber ringmærket på Langeland

Tålmodighed, en småfuglefælde og en melorm gav i dag bonus i form af Danmarks og Langelands 2. ringmærkede Bjergpiber. Fuglen har rastet ved Spodsbjerg Havn hele vinteren.

Vingen blev målt til 98 mm, hvilket skulle kønsbestemme fuglen til en han!

Er der et frisk bud på alderen?

Foto: HKN

Bjergpiber

Bjergpiber

Bjergpiber - Vinge

Bjergpiber - Vinge

Bjergpiber Hale

Bjergpiber - Hale

Mvh/HKN & RYT

Reklamer

Skærpiber

I dag fangede jeg en Skærpiber ved Nyborg – den første jeg har ringmærket! Der var kun 1 fugl i området, men på mindre end en halv time var den gået i fælden!

Skærpiber

Skærpiber

Skærpiber

Vingen målte jeg til 92 mm, hvilket kønsbestemmer den til en han. Alderen er jeg mere usikker på, så her er du velkommen med et bud!

Mvh/RYT

Er fynske råger hjemmefødninge?

Gennem 2½ år har jeg ringmærket 44 råger i det sydlige Odense. Ringmærkningerne har resulteret i 2 genmeldinger, begge fra lokalområdet inden for en radius på 2 km! Begge fugle er fundet døde – forhåbentlig mætte af dage…

Tilføjelse: 18/7 2011: Har i dag modtaget den 3. genmelding på en Råge ringmærket på Dalum Landbrugsskole, Odense S. Rågen, en AD han, blev fundet død på Stenløse Kirkegård!!! Den var på 1 år og 4 måneder fløjet ca. 4 km væk fra ringmærkningsstedet.

Ifølge Dansk Trækfugleatlas er der ringmærket godt 3.000 råger i Danmark. Der er genmeldt godt 300 fugle. Den gennemsnitlige afstand fra mærknings- til genmeldingsstedet er lige omkring 10 km. Kun 9 danske fugle er genfundet mere end 100 km fra mærkningsstedet.

Der er 18 genmeldinger af dansk mærkede fugle fra udlandet. De fleste genmeldinger kommer fra lande nord og øst for Danmark. Der er kun få genmeldinger fra sydvestlig retning.

Tilsvarende er der aflæst 107 råger ringmærket i udlandet. Disse fugle stammer næsten udelukkende fra lande mod nord og øst.

Så svaret på spørgsmålet må være ”Ja” – ligesom rågerne i resten af landet sandsynligvis er det?

Mvh/RYT

Næbbet Råge!

I dag fangede jeg denne 3K+ Råge – han – på Dalum Landbrugsskole. Fuglen havde et meget forvokset næb. Den så ikke besværet ud og var i god form.

Råge med forvokset næb

Råge

Råge

Mvh/RYT

Sildemåge aflæst på Dalum Landbrugsskole

Torsdag den 15/4 2010 sad der pludselig en Sildemåge i en af mine fælder!

Fuglen var mærket med en dansk ring. Det bliver spændende at se hvor/hvornår den er ringmærket?

22/4-2010.

Fuglen blev ringmærket som unge på Mejlø, Hindsholm, den 20. juni 2002.

Sildemåge

Sildemåge

Mvh/RYT

Husskade – ny mærkeart

De seneste dage har kragefuglene udvist større interesse for franskbrødet i mine fælder! I går fangede jeg året første Råge, og i dag lykkedes det at overliste en Husskade – ny mærkeart.

Mvh/RYT

Husskade


Kategorier

Arkiver

Reklamer