Archive for the 'Diverse' Category

Vi er flyttet…

I efteråret 2018 blev denne blog fusioneret med DOF Fyns webside.

Prøvedage på SDU

D. 29. og 30. april prøvede jeg at finde et par gode steder i skoven ved siden af Universitet i Odense til ringmærkning af fugle. Jeg glemte helt, hvor lang tid det tager at forberede stederne, at klippe grene, og at find de rigtige steder. Men alt det hårdt arbejde var værd at gøre, og jeg var ret overrasket over de 23 fugle af fordelt på 12 forskellige arter, jeg så.

Gærdesmutte

Gærdesmutte

Af standfugle fik jeg ringmærket 5 solsorter, 2 musvitter, 2 blåmejser, 1 rødhals, 1 gærdesmutte, 1 spætmejse, 1 stor flagspætte, 1 skovskade og 1 gråand! Jeg var også heldig at fange nogle trækfugle; 5 munke, 1 gransanger and 2 rødstjerter.

Spætmejse (han)

Spætmejse (han)

 

Rødstjert (han)

Rødstjert (han)

 

Det var tydeligt at fulgene var i fuld gang med at yngle, og både musvit- og blåmejsehunnerne havde store rugepletter.

Blåmejse

Blåmejse hun med stor rugeplet

Da jeg ikke havde travlt, brugte jeg lidt ekstra tid på at undersøge fjer og prøve at finde fældningsgrænser.

Grandsanger 3k+ med mørke brede halefjer

Grandsanger 3k+ med mørke brede halefjer og ingen fældningsgrænse

2k han munk

2k han munk, med 2 unge eller juvenile dækfjer (brunlige)

2k han munk med brun i fjer på hovet

2k han munk med brunt i fjerene på hovedet

2k han munk med 2 "old greater coverts" og konstrat mellem gammle "juvenile" og nye "postjuvenile" fjer

2k munk (han) med 2 unge dækfjer og konstrat mellem gamle og nye fjer

Det er især svært hos nogle arter, men jeg tror, at jo mere man kigger, jo mere man har mulighed for at se! Jeg har prøvet at give eksempler på nogle af de forskelle man kan være heldige at se. Munk hunner er især svært, så held og lykke med dem!

Ringmærkning af Landsvaler i Sydafrika

Af Peter Teglhøj

I perioden 18.-27. januar 2014 havde jeg fornøjelsen af at besøge det smukke Sydafrika, hvor jeg sammen med en lokal ringmærker, Andrew Pickles, ringmærkede overvintrende Landsvaler fra Europa. Det lykkedes os i løbet af 4 aftener, i timen inden de ca. 1,5 millioner svaler går til ro i rørsumpen ved Umzumbe floden, at fange i alt 230 landsvaler. De blev alle målt (vingelængde, længde T6), vejet, og fældningsstadiet for primaries, secondaries og halefjer blev bestemt. En stor oplevelse var det at se så mange Landsvaler samles på et sted, lave flotte formationer over rørsumpen inden de næsten på minuttet 19.07, aften efter aften, styrtdykker (”swallow dive”) ned i rørene og i løbet af 5 min blev der totalt stille. Ligeledes har det være meget interessant at se fuglene midt i deres fældningscyklus, se variationerne mellem gamle fugle der i slutningen af januar 2014 var langt i deres fældning (frem til og med P7), mens specielt ungfugle fra 2. kuld 2013 kun var nået til omkring P3-P4. Erfaringerne fra området er, at når fuglene har fældet P8, begynder de rejsen mod nord.

Jeg fik endvidere fornøjelsen af at ringmærke en del lokale fugle, både fra området omkring Umzumbe floden og i skoven på bakkerne omkring floden. Neden for set et udpluk af de for mig mange nye arter – sjovt at håndtere disse ikke vante arter.

Spejlnet mellem sukkerrør ved Umzumbe floden januar 2014

Spejlnet mellem sukkerrør ved Umzumbe floden januar 2014

2k landsvale (1. kuld 2013) - med brunt hoved og hvor den rustrøde hage er ved at træde frem.

2k landsvale (1. kuld 2013) – med brunt hoved og hvor den rustrøde hage er ved at træde frem.

Samme 2k fugls (1. kuld) fældning af fjer på højre vinge; her ses nye P1-P7 samt S1-S3

Samme 2k fugls (1. kuld) fældning af fjer på højre vinge; her ses nye P1-P7 samt S1-S3

2k fugl (sandsynligvis 2. kuld), meget brun på hoved, bryst og overside og med meget lys strube/pande

2k fugl (sandsynligvis 2. kuld), meget brun på hoved, bryst og overside og med meget lys strube/pande

Fældning af fjer på højre vinge (samme 2k fugl, 2.kuld 2013) – P1-P5 nye fjer, P6-P9 mangler stadig at fældes. S1 ny, resten S2-S6 gamle fjer.

Fældning af fjer på højre vinge (samme 2k fugl, 2.kuld 2013) – P1-P5 nye fjer, P6-P9 mangler stadig at fældes. S1 ny, resten S2-S6 gamle fjer.

Landsvale, F, 3K+ med fremskreden fældning

Landsvale, F, 3K+ med fremskreden fældning

Samme 3K+, F, landsvale, hvor fældning af P1-P7 samt S1-S3 er sket.

Samme 3K+, F, landsvale, hvor fældning af P1-P7 samt S1-S3 er sket.

Gorgeous bush shrike, male

Gorgeous bush shrike, male

Cape White eye

Cape White eye

Red Bishop, male

Red Bishop, male

Grey Sunbird

Grey Sunbird

Forktailed drongo

Forktailed drongo

Yellow Weaver, male

Yellow Weaver, male

Southern tchagra

Southern tchagra

Blackeyed bulbul

Blackeyed bulbul

Pintailed whydah

Pintailed whydah

Ringmærknings-højdepunkter 2013

År 2013 blev et år hvor jeg mærkede en del fugle på Fyn.

Herunder følger en billedeserie af nogle af de arter som jeg har været heldig at ringmærke i det forgangne år.

Image

Topmejse 2k han, Svendborg, Januar 2013
Image

Dompap han og hun begge 2k, Svendborg, februar 2013

Image

Skovskade, Solevad maj 2013

Image

Ringdue, Lindved juni 2013

Image

Blishøne, Odense juni 2013

Image

Høgesanger 2k han, Keldsnor juni 2013. Foto: Erhardt Ecklon

Image

Høgesanger 2k han, Keldsnor juni 2013. Foto: Erhardt Ecklon

Image

Rødstjert han 1k, Svendborg august 2013

Image

Landsvale, Thurø september 2013

Image

Sumpmejse, Solevad oktober 2013

Image

Spætmejse, Solevad oktober 2013

Image

Korttået Træløber, Solevad oktober 2013

Image

Halemejse, Svendborg november 2013

Image

Vindrossel 1k (han?), Svendborg december 2013

Mvh

Anders Odd Wulff Nielsen

Redekasseprojekt Svendborg 2013

I marts 2013 satte jeg fyrre mejseredekasser op i Svendborg, hovedsageligt i skoven omkring Baggårdsteatret og andedammene, men også på Naturlegepladsen (2) og ved Mølledammen (1). Formålet var at tilbyde fuglene et sted at yngle, da mængden af potentielle boliger er begrænset på de tre lokaliteter. Projektet er finansieret af Svendborg Kommune.

Fra marts til juni fulgte jeg jævnligt aktiviteten i og omkring kasserne. Hver uge tjekkede jeg hver kasse og noterede om der var rede materiale, æg eller unger i kassen. I maj og juni lykkedes det mig at ringmærke størstedelen af de fugle som ynglede i kasserne. Således blev det til 82 musvitter, heraf 10 voksne og 72 unger, samt 31 blåmejser, heraf 5 voksne og 26 unger. I den ene af kasserne ved Naturlegepladsen valgte et par skovspurve at slå sig ned og her fik deres to unger ring om benet.

Billede

Kassernes placering

Billede

Med venlig hilsen

Anders Odd Wulff Nielsen

Landsvalesæson 2013 ved at være til ende

Jeg har haft fornøjelsen af at ringmærke rigtig mange Landsvaler i år. I alt er det blevet til 1516 fugle fordelt på 214 adulte 2K+ (113 hunner og 101 hanner), 27 1K fugle samt 1275 redeunger (pull). Nedenfor har jeg opgjort genfangster og genmeldinger. Ynglebestanden ser ud til at have oplevet en generel fremgang fra 2012 til 2013 på ca. 25,7%, hvilket ifølge mine foreløbige opgørelser resulterede i en samlet fremgang i ungeproduktionen på 17,8% sammenlignet med 2012.

Egne genfangster i 2013

9D85834 Landsvale, F, 3K, genfanget 09-05-2013, mærket som pull 11-06-2011 på en gård 4,3 km fra genfangststedet

9R49275 Landsvale, M, 2K, genfanget 12-05-2013, mærket som pull 09-08-2012 20 km fra genfangststed

9R41633 Landsvale, M, 3K+, genfanget 12-05-2013, mærket som 2K+ 16-06-2012 på genfangsstedet

9R41645 Landsvale, M, 2K, genfanget 02-08-2013, mærket som pull 16-06-2012 på genfangststed

9R41963 Landsvale, M, 2K, genfanget 20-05-2013, mærket som pull på genfangststedet 02-08-2012

9R39576 Landsvale, F, 2K, genfanget 14-06-2013, mærket som pull på Akselbjerggaard ca. 2 km fra genfangststed

9R41716 Landsvale, M, 2K, genfanget 17-06-2013, mærket som pull på genfangststedet 19-06-2012

Herudover har jeg genfanget 42 2K+ fugle på mærkningsstederne i løbet af sæsonen, hvilket svarer til en genfangst på 19,6%.

En 1K fugl mærket som pull 06-06-2013 blev genfanget ca. 5 km fra mærkningsstedet på en Rideskole d. 06-08-2013.

Genmeldinger 2013

9AN0038 Landsvale, pull, mærket 03-07-2013, genmeldt 25-07-2013 som død 0,4 km fra mærkningssted

9AN0171 Landsvale, pull, mærket 14-07-2013, genmeldt 03-09-2013 som død efter sammenstød med køretøj

9AN0063 Landsvale, pull, mærket 04-07-2013, genmeldt 30-07-2013 som død efter kollision med glas, 10 km fra mærkningssted

21-09-2013

Peter TeglhøjLandsvale

Sølvmåge fløj til SØ-Tyskland

Både i 2011 og i 2012 mærkede jeg 250 Sølvmågeunger på Mågeøerne ved Bogense. Disse mærkninger har hidtil kun givet ganske få genfund, som alle har været fra lokalområdet.

For få dage siden modtog jeg så oplysninger fra Tyskland om, at en af 2012-ungerne var blevet fanget og forsynet med en farvering nær Leipzig i det sydøstlige Tyskland! En tur på ca. 500 km mod SSØ. Det er ikke mange danske Sølvmåger, der hidtil er genfundet i dette område.

Et par fotos fra Tyskland – tak til Dietmar Heyder for udlån:

Fra fangsten i Tyskland. Nu med farvering, grøn XXCW.

Fra fangsten i Tyskland. Nu med farvering, grøn XXCW.

Sølvmågerne fra Mågeøerne er mærket med dobbeltkodede metalringe, hvilket gør det lettere at aflæse ringene i felten.

Sølvmågerne fra Mågeøerne er mærket med dobbeltkodede metalringe, hvilket gør det lettere at aflæse ringene i felten.

Vh. JSA


Kategorier

Arkiver