Archive for the 'CES' Category

CES 2015, “Lunget”.

Hermed en opgørelse over ringmærkede og aflæste fugle i forbindelse med CES-ringmærkningen i “Lunget”. Alle mærkninger og aflæsninger er foretaget af MHH.

Her følger antal fugle ringmærket, fordelt på dato og art.CES-2015-RI

Dernæst følger antal fugle aflæst, fordelt på dato og art.CES-2015-AFL

Sæsonen 2015 har været ganske fornuftig. Noget tyder på en kold maj måned “kostede” en del mistede æg/unger/kuld.

CES-ringmærkningen fortsætter i 2016.

Mvh/MHH & RYT

Kort resumé af CES-mærkningen 2014, Lunget

Ved årsskiftet 2013/2014 besluttede vi i RG-Fyn at flytte vores CES-ringmærkningssted fra Tarup Grusgrave til Lunget mellem Refsvindinge og Ørbæk. Flytningen var først og fremmest aktualiseret af konstant faldende fangster i Tarup Grusgrave. Årsagerne til de faldende fangster har vi pt. ikke kunnet spotte, men antallet af fange fugle blev så lavt, at det ville reducere den statistiske sikkerhed på data.

I 2014 har primært MHH, sekundært assisteret af RYT, ringmærket systematiseret i Lunget. Lokaliteten er en varieret mose med vandflader, rørskove og krat.

Der er blevet ringmærket 12 runder. Den 11. runde dog fordelt over 2 dage grundet sygdom! I gennemsnit har vi fanget 37,5 fugle / runde.

Dage med CES-ringmærkning i Lunget

Dage med CES-ringmærkning i Lunget

Vi fangede i alt 450 fugle, fordelt på 33 arter.

Antal fangne fugle fordelt på arter.

Antal fangne fugle fordelt på arter.

Der er foretaget 78 aflæsninger af tidligere fangne fugle. Da det er første år med CES-ringmærkning på lokaliteten, er alle aflæste fugle fra samme år!

Med årets fangster kan vi konstatere, at vi har fået et godt datagrundlag at arbejde videre på i 2015.

Formålet med CES er jo at afdække overlevelsesevne, produktivitet m.m. med henblik på at forstå årsagerne til de enkelte arters fluktuationer. For yderlige information om CES henvises til Danmarks Ringmærkerforening eller EURING

Kernebider

Kernebider

Mvh. MHH & RYT

Lidt statistik på CES-data fra Tarup Grusgrave

I årene 2008 – 2013 gennemførtes standardiseret fangst af ynglefuglene i Tarup Grusgrave. Læs mere om CES her:

Owen Jones – medlem af RG Fyn – har nu gennemført de første undersøgelser på datasættet. Se mere på vedhæftede PDF-fil CES prelim analysis

Alle fugle vejes. Hvilken art gemmer sig i posen?

Alle fugle vejes. Hvilken art gemmer sig i posen?

Mvh/RYT

CES – Ringmærkning på Lunget 7.runde 7/7-14

Vi er nu over halvvejs i CES mærkningen i det nye område mellem Ørbæk og Refsvindinge. I går den 7/7-14 blev 7.runde gennemført og den numerologisk fastsatte dato;-) gav da også bonus. Det var trykkende varmt og fugtigt fra morgenstunden, og første runde gav da også 15 fugle. Da jeg selv skulle på arbejde kl. 6, overtog Hans Rytter arbejdet, og specielt sidste runde gav Hans sved på panden. Dagen endte således med et rekordstort antal på 65 fugle, hvoraf de 5 var genfangster fra forrige runder. Specielt gransangere, rødhalse og mejser hev d.d. godt op i regnskabet.

Status for de første 7 runder er således 267 fangede fugle, heraf er 32 genfangster fra tidligere runder. 30 forskellige arter er nu mærket i de 7 runder, og artsantallet af de ny-mærkede CES- fugle fordeler sig som som vist i nedenstående tabel.

M.v.h. Michael Højgård Hansen

Artstotaler
SPECIES AntalOfRING_NO
Gransanger 39
Munk 26
Rødhals 17
Solsort 17
Musvit 16
Havesanger 14
Gærdesmutte 10
Blåmejse 10
Bogfinke 9
Gulspurv 8
Sangdrossel 8
Gærdesanger 8
Tornsanger 7
Jernspurv 6
Nattergal 4
Sumpmejse 4
Rørsanger 4
Halemejse 4
Kærsanger 3
Rødstjert 3
Skovspurv 3
Stor Flagspætte 3
Gulbug 2
Fuglekonge 2
Dompap 2
Rørspurv 2
Løvsanger 1
Kernebider 1
Grå Fluesnapper 1
Hvid Vipstjert 1

 

CES 2014 i Lunget, Ørbæk

I vinter besluttede vi at flytte det første fynske CES-område fra Tarup Grusgrav til Lunget mellem Ørbæk og Refsvindinge.

I Tarup Grusgrav har fangsterne gennem alle 6 sæsoner været vigende, og i 2013 var de mere end halveret i forhold til det første år. Til sidst fangede vi så få fugle, at det blev aktuelt at finde et nyt sted.

Det nye sted er så blevet til Lunget, der er en Østfynsk mose med en åbne vandflader og en varieret bevoksning.

Mandag den 5. maj afviklede vi årets første CES-runde. En dag med rolige vindforhold og overskyet. En perfekt ringmærkningsdag!

Det blev en flot præmiere med 40 fugle på bogen, fordelt som følger:

 • Gransanger 11
 • Munk 5
 • Gulspurv 5
 • Sangdrossel 4
 • Solsort 4
 • Bogfinke 4
 • Dompap 2
 • Rødstjert 1
 • Jernspurv
 • Rørspurv
 • Kernebider. Hun med rugeplet => 1. sikre ynglefund af arten i Atlas III
Kernebider

Kernebider

“Godt begyndt er halv fuldendt” siger nogle, så nu bliver det spændende at se hvordan det går med fangsterne fremover.

Mvh. MHH & RYT

CES 2013 i Tarup Grusgrav. Delresultater!

Efter afslutningen af årets CES-mærkninger i Tarup Grusgrave, kan vi nu præsentere lidt delresultater.

Link til PDF-fil med opgørelse over antal ringmærkede fugle 2008-2013

Link til PDF-fil med opgørelse over antal ringmærkede fugle 2008-2013

Der er i sommer iværksat bestræbelser på at få gennemanalyseret alle opsamlede CES-data fra hele landet. Vi håber bestræbelserne lykkes, og det bliver spændende at se hvad der kan uddrages af data.

Der måles

Der måles indskæring.

Mvh/RYT

CES 2013 i Tarup Grusgrav. 12. og sidste runde

Årets sidste CES-runde blev afviklet i dag. Runden gav følgende:

 • Dompap 2 (0)
 • Solsort 1 (0)
 • Musvit 1 (0)
 • Jernspurv 1 (0)
 • Rødhals 1 (1)
 • Gransanger 2 (0)
 • Stor Flagspætte 1 (1)
 • Brombær: 3, 25 kg

Der er i år ringmærket i alt 216 fugle.

Der vil senere på året blive publiceret CES-nøgletal…

Tak for samarbejdet til:

 • Tarup-Davinde I/S
 • Dorte og Per

Mvh/RYT


Kategorier

Arkiver