Archive for the 'Aflæsninger og genfund' Category

Gammel fynsk Strandskade

Den 10. marts i år blev en ringmærket Strandskade fundet død (dræbt af en rovfugl) på Hjortholm i Stavns Fjord på Samsø. Ringen havde nummer 5052972 og var fra Zoologisk Museum i København. Strandskaden viste sig at være mærket som unge på Mejlø ved Hindsholm den 10. juni 1987 af Lars Hansen – altså næsten 30 år tidligere!

5052972 er tilsyneladende den næstældste danske Strandskade, der nogensinde er konstateret. Da Dansk Trækfugleatlas blev udgivet i 2006, var den højeste kendte alder for en danskmærket Strandskade 28 år og 9 måneder. Siden blev der i juli 2010 fundet en død Strandskade, der var 32 år gammel (Fugleåret 2010). På europæisk plan indehaves rekorden af en tysk fugl, der nåede imponerende 43 år og 4 måneder, mens den næstældste er en britisk fugl, der blev 36 år og 11 måneder (Kilde: Euring).

De fleste vadefugle har en relativt lav ynglesucces, men til gengæld kan de blive gamle. Strandskader yngler typisk første gang, når de er ca. fire år gamle, så den nordfynske Strandskade kan have gennemført 26 ynglesæsoner.

Vh. Jacob

Reklamer

Genmelding fra Sydafrika!

Ringmærkergruppen modtog i dag et genfund noget ud over det sædvanlige. Den 12. juni 2016 mærkede Hans, Jacob og Peter Pelle 200 Splitterneunger på Sprogø. En af disse blev juledag fundet død ved Plettenberg Bay i Sydafrika, ikke mindre end 10.010 km fra Sprogø!

De danske Splitterner overvintrer primært langs Afrikas vestkyst. De fleste genfund fra vintermånederne er fra Vestafrika, og kun en mindre del trækker helt til Sydafrika. Der er anslået en halv snes genfund af danskmærkede Splitterner øst for Cape Town. Genfundsstedet for dagens fugl ligger på Sydafrikas sydkyst, ca. 400 km øst for Cape Town.

Mærknings- og genfundssted ses på nedenstående kort:

splitterne

Vh. Jacob

3.160 km!

Forleden modtog ringmærkergruppen et genfund, der var lidt ud over det sædvanlige. En Gærdesanger, som Hans mærkede ved Keldsnor 3. maj sidste år, blev 2. maj i år aflæst af en ringmærker ved Elkana i Israel – 3.160 km sydøst for Keldsnor!

Selv om der ikke er noget epokegørende nyt i, at vore Gærdesangere trækker gennem Mellemøsten, er der alligevel langt mellem genfund fra dette område. Tidligere er to Gærdesangere fra Sydlangeland genmeldt fra Mellemøsten, men begge fund ligger efterhånden mange år tilbage. Den ene blev mærket i efteråret 1970 og blev dræbt 2. april året efter i Libanon. Den anden blev mærket i september 1987 og aflæst – ligeledes 2. april året efter – i Israel. De øvrige genfund af Gærdesangere mærket på Sydlangeland er alle fra Danmark og Sverige.

De nordeuropæiske Gærdesangere formodes at overvintre i Nordøstafrika syd for Sahara, primært i Sudan og Chad. Der er dog ingen danske ringfund fra dette område.

Siden fuglestationen startede op i 1994, er dette det sydligste genfund, vi har modtaget. Det er samtidig den fugl, der er genmeldt længst væk fra mærkningsstedet.

Gærdesanger

Gærdesanger

Vh. Jacob

9V44864, Nattergal – ny aldersrekord

I morges var jeg i Sortemosen, Lakkendrup, med henblik på at ringmærke forårsfugle. Det var en fantastisk forårsmorgen med stort set ingen vind og sol.

Klokken godt 8 sad der pludselig en Nattergal i nettet! Fuglen var mærket med DKC 9V44864 – en nummerserie, jeg mente at kunne genkende!

Staks efter hjemkomsten blev databasen gennemsøgt, og minsandten om ikke det var en af “mine egne” fugle. Nattergalen var ringmærket den 11. juni, 2007, som 2K+, i Sortemosen! Altså af samme person og på samme lokalitet som den blev aflæst!

9V44864_portraet_20160505

9V44864_bryst_20160505

Det vil sige, at fuglen blev ringmærket for ca. 8 år og 11 måneder siden! Da fuglen var en 2K+ ved mærkningen, vil den altså på nuværende tidspunkt være næsten mindst 10 år gammel!

Den danske aldersrekord er ifølge “Dansk Trækfugleatlas” 7 år og 9 måneder.

De 2 ældste europæiske Nattergale er ifølge EURING en spansk fugl på >8 år og 10 måneder og en ungarsk fugl på 8 år og 0 måneder.

Se omtalen på Ringmærkningscentralen blog.

Mvh. RYT

 

 

Sjagger genmeldt fra Normandiet

Siden 2007 har RG-Fyn ringmærket drosler hver vinter i Lindved Frugtplantage, Odense. Ringmærkningen finder sted når der er snedække og kulde. Her søger fuglene ind i plantagen for at spise æbler. Der er ringmærket 15-50 sjaggere årligt, samt en god del flere solsorter. Sjagger er en vanskelig art at fange, så det er ret begrænset hvor mange fugle der ringmærkes.

Vi har ikke gennem årene haft aflæsninger af ringmærkede sjaggere med danske eller udenlandske ringe.

Sjagger

Sjagger

I dag kom så den første genmelding på en Sjagger! Den blev skudt i Neuville-au-Plain, Basse-Normandie, Frankrig. Det er en afstand på 1.032 km. Fuglen blev ringmærket som en 2K, hun, den 4/2-2014 og genfundet den 5/12-2015.

sjagger_8A76154_20151209

Genfundet flugter fint med genfundene beskrevet i “Dansk Trækfugleatlas”. Her beskrives arten har en nomadeagtig adfærd. Hvorfor skulle den trække over 1.000 km længere mod SV med det milde efterår/vinter vi har i år?

Mvh. RYT

Ringmærkningen på Keldsnor Fuglestation 2015

Så er efterårssæsonen 2015 afsluttet på Keldsnor Fuglestation. Det så længe ud til at blive en halvdårlig sæson, men så kom oktober med hidtil usete mængder af Fuglekonger og Rødhalse. Og selv den hidtil urørlige 14 år gamle dagsrekord stod for fald. I år var efterårstotalen på 2.374 fugle ved udgangen af september, mens oktober alene gav 3.960 fugle. Et lignende oktober-comeback oplevede vi i 2012, hvor der var mærket ca. 2.500 fugle ved udgangen af september, mens der blev mærket 3.612 i oktober. I 2012 var det bl.a. ca. 1.000 Blåmejser, der gav en flot oktober. I år var det primært Fuglekonger og Rødhalse.

Foråret

Beretningen om forårsmærkningen er hurtigt overstået. I første halvår blev der kun ringmærket på 9 datoer (1-3/5, 14-16/5 og 8-10/6). Der blev mærket i alt 203 fugle fordelt på 22 arter (inkl. ynglefuglemærkning af Digesvaler og Landsvaler). De talrigeste arter var Digesvale 43, Munk 31 og Gærdesanger 25.

Efteråret

Efterårstotalen endte på 6.334 fugle fordelt på 50 arter. Dermed blev det den næststørste efterårssæson nogensinde på KNF, idet 2015-sæsonen placerer sig mellem de 6.124 i 2012 og de 6.840 i 2014.

Første mærkedag var 24/7 og den sidste 31/10. Den månedsvise fordeling af mærkningsdage og antal mærkede fugle ser således ud:

 • Juli: 4 dage, 40 fugle
 • August 18 dage, 1.012 fugle
 • September 13 dage, 1.322 fugle
 • Oktober: 18 dage, 3.960 fugle

På 17 datoer blev totalen på over 100 fugle, hvoraf hele 10 dage gav over 200 fugle. Især oktober gav rigtig mange store mærkningsdage. Efterårets største dage blev:

 1. 866 17/10
 2. 586 13/10
 3. 454 11/10
 4. 347 18/10
 5. 332 16/10

De 866 fugle 17/10 (hvoraf 658 var Fuglekonger og 111 Rødhalse) var den største mærkningsdag nogensinde på stationen. Og de fem nævnte dage placerer sig alle i alle tiders top 10 over stationens største mærkningsdage.

Listen over efterårets talrigeste arter endte med at se således ud:

 1. Fuglekonge 2.330 (rekord)
 2. Gransanger 905 (tredjebedste efterår)
 3. Rødhals 795 (rekord)
 4. Munk 359 (næstbedste efterår)
 5. Gærdesmutte 289 (tredjebedste efterår)
 6. Jernspurv 259 (næstbedste efterår)
 7. Tornsanger 179
 8. Rørsanger 157
 9. Løvsanger 127 (dårligste efterår siden 1994!)
 10. Gærdesanger 107

De 2.330 Fuglekonger var ikke kun sæsonrekord for Fuglekonge (og mere end en fordobling af den kun et år gamle rekord på 1.035 Fuglekonger i efteråret 2014). Det var også den største sæsontotal, vi nogensinde har haft af en enkelt art. Den gamle arts-sæson-rekord var 1.397 Løvsangere i 2000.

Blåmejserne udeblev stort set fuldstændig i dette efterår. Blot 66 blev mærket (heraf 27 i oktober).

Ringmærkningen i rørskoven skuffede. Der var stort set ingen bladlus i tagrørerne, hvilket ser ud til at have medført færre rastende rørskovsfugle. Hverken 77 Kærsangere, 157 Rørsangere eller 17 Sivsangere er imponerende, i forhold til hvad vi plejer at fange. Og Løvsanger fortsatte nedturen. De 127 mærkede er laveste efterårstotal nogensinde på KNF (hvis man fraregner det første mærkningsår 1994, hvor mærkningen først startede i september). Til gengæld var 85 Sangdrosler ny rekord.

Efterårets sjældneste fangster var disse:

 • Hvidbrynet Løvsanger 2 (12/9 + 26/9. Fuglen 12/9 er tidligste fund nogensinde fra Langeland/Fyn)
 • Rødtoppet Fuglekonge 6 (1 24/9, 2 12/10 og 3 31/10. Næsthøjeste efterårstotal  på KNF (efter 7 i 2014))
 • Ringdrossel 1 (1K han 28/9. 6. mærkede på KNF)

Af andre nævneværdige fangster var stationens første Skarv 24/9 (dog ikke fanget i net!) og en meget sen 1K Havesanger 30/10. Desuden 1 Vendehals, 3 Nattergale, 1 Græshoppesanger og 10 Skægmejser.

Aflæsninger

I løbet af efteråret blev der fanget i alt 11 fugle med fremmede ringe. De fire var fra Sverige, to fra Norge, en fra Finland, en fra Tyskland, to fra Belgien, mens en var fra andetsteds i Danmark. Aflæsnings- og ringmærkningsdata for disse ses nedenfor (manglende data vil blive tilføjet, når vi har modtaget dem):

 • 24/7 Digesvale med tysk ring. Mærket 11/8 2012 som 1K, Mennewitz, Sachsen-Anhalt, Tyskland (331 km SSØ)
 • 27/9 Rødhals med belgisk ring. Mærket 3/10 2014 som 1K, Heuseux, Liege (562 km SV)
 • 27/9 Jernspurv med svensk ring. Mærket 21/4 2013 som 2K, Falsterbo Fyr, Skåne (154 km ØNØ)
 • 3/10 Jernspurv med belgisk ring. Mærket 13/11 2014 som 1K, Sourbrodt, Liege (563 km SSV)
 • 14/10 Jernspurv med svensk ring. Mærket 11/9 2015 som 1K, Piteå, Norrbotten (1295 km NNØ)
 • 14/10 Fuglekonge med svensk ring. Mærket 4/10 2015 som 1K han, Häradskär, Östergötland (541 km NØ)
 • 16/10 Fuglekonge med finsk ring. Mærket 14/9 2015 som 1K+ han, Säppi, Turku & Pori (976 km NØ)
 • 17/10 Gransanger med dansk ring. Mærket 28/8 2015 som 1K, Omø, Storebælt (57 km NNØ)
 • 18/10 Munk med norsk ring. Mærket 3/10 2015 som 2K+ han, Spornes, Akerhus & Oslo (429 km NNV)
 • 19/10 Gærdesmutte med svensk ring. Mærket 25/9 2013 som 1K, Falsterbo Fyr, Skåne (154 km ØNØ)
 • 24/10 Gråsisken med norsk ring. Mærket 1/5 2014 Lista Fyr, Norge (454 km NNV)

Herudover blev der i løbet af året (forår + efterår) aflæst i alt 56 fugle med vore egne ringe, mærket i området i 2014 eller tidligere. De ældste af disse var mærket i 2012 (9 stk.), mens 12 var fra 2013 og 35 var fra 2014. Hele 18 forskellige arter var repræsenteret. Se nedenstående oversigt:

 Art/mærkningsår 2014 2013 2012
Digesvale 1
Landsvale 3 2 1
Gærdesmutte 1
Jernspurv 2 1
Solsort 2 1
Sangdrossel 1
Sivsanger 1
Rørsanger 3 3
Gærdesanger 1 2
Tornsanger 6 1 1
Havesanger 1 1
Munk 2 1
Gransanger 2
Skægmejse 1
Halemejse 2
Blåmejse 4 1
Musvit 3 2 2
Gulspurv 1

Vi har foreløbig modtaget 3 genfund af efterårets fugle. Alle er Rørsangere, der er genfanget af ringmærkere i hhv. Belgien (2) og Holland (1) mellem 10 og 20 dage efter mærkningen. I løbet af 2015 har vi desuden modtaget en del genfund af fugle mærket på Sydlangeland i tidligere år. Blandt disse genfund er en Almindelig Ryle aflæst i Polen, en Sangdrossel skudt i Portugal, en Sivsanger fra Luxembourg (aflæst 5 dage efter mærkningen i august 2014), en Munk fra Italien (mærket 22/8 2014 og aflæst 22 dage senere 1.182 km sydpå), to Gransangere fra hhv. Belgien (oktober) og Frankrig (april) samt to Blåmejser fra Sverige (Nidingen og Falsterbo).

Vh. JSA

Stationens seneste Havesanger nogensinde. 30/10 2015.

Stationens seneste Havesanger nogensinde. 30/10 2015.

 

Rødtoppet Fuglekonge 1K han 31/10 - den første af tre fugle denne dag.

Rødtoppet Fuglekonge 1K han 31/10 – den første af tre fugle denne dag.

Andenstørste mærkedag på KNF

I alt 454 fugle mærket i dag, den andenstørste dag på KNF. Dagen var domineret af Fuglekonger i alle krat på sydspidsen. De to mærkere havde rimelig travlt. Der blev også fanget en gammel jernspurv med en Brusselsring.

Dagstotaler pr art
Date Art Antal
11-10-2015 Blåmejse 1
11-10-2015 Grønsisken 2
11-10-2015 Gransanger 78
11-10-2015 Fuglekonge 263
11-10-2015 Gærdesmutte 36
11-10-2015 Munk 12
11-10-2015 Jernspurv 11
11-10-2015 Musvit 1
11-10-2015 Solsort 5
11-10-2015 Sangdrossel 7
11-10-2015 Bogfinke 4
11-10-2015 Rødhals 34

fkokt15


Kategorier

Arkiver

Reklamer