Vi er flyttet…

I efteråret 2018 blev denne blog fusioneret med DOF Fyns webside.

Keldsnor Fuglestation – efteråret 2018

Efterårssæsonen er i fuld gang på Keldsnor Fuglestation.

Aktiviteterne kan følges via vores kalender, samt på

Vi kan kontaktes vis denne kontaktformular.

Vi ses i felten…

Mvh. RG-Fyn / KNF

20180815_053948

Solopgang over Keldsnor.

20180816_graeshoppesanger

Græshoppesanger

Mudderklire

Mudderklire

20180731_061517

Høgesanger, 1K

Fangsterne på Keldsnor Fuglestation, 2017

Hermed foreligger den endelige opgørelser over ringmærkede og aflæste fugle. Størstedelen af de aflæste fugle er “egne fugle” der er ringmærket tidligere på lokaliteten vest for Keldsnor, Sydlangeland.

KNF-2017Klik på linket her under for at se hele opgørelsen.

Fangster på Keldsnor Fuglestation 2017

morgen

Mvh. RYT

Så begynder efterårssæsonen på KNF

Fra primo august til ultimo oktober forsøger Keldsnor Fuglestation at åbne nettene i videst mulig omfang. Aktørerne er alle frivillige, så vi er afhængig af både vejrliget og de enkelte ringmærkeres private gøremål!

Aktiviteterne kan følges på kalenderen, Dofbasen og Facebook.

De første netsteder er forberedt og de sidste følger hurtigt efter.

20170724_vibe

Denne unge – næsten flyvefærdige – Vibe, var en af de første til at blive ringmærket.

Ses vi i felten…?

Mvh. RYT

Forårsringmærkning på Keldsnor Fuglestation

Der har været ringmærkningsaktiviteter omkring Keldsnor Fuglestation 9 dage her i foråret 2017. Fangster og aflæsninger fremgår her: (G=aflæsning af “egne” fugle. M=nymærkning)

Forår_KNF_2017

Som noget helt specielt fangede vi utroligt mange løvsangere i år!

De mange aflæsninger skal delvis henføres til, at vi får aflæst mange af lokalitetens tidligere mærkede ynglefugle.

Ud over ovennævnte fugle er aflæst en Jernspurv mærket på Gedser Fuglestation, samt en Broget Fluesnapper, hun, med norsk ring.

HE67306

Broget Fluesnapper, hun.

Keldsnor Fuglestation går nu på sommerpause, inden vi igen åbner nettene i slutningen af juli.

God sommer.

Mvh. RYT

Fuglefald over Langeland

Lørdag den 6. maj 2017 vil gå over i historien som en mindeværdig dag for en del ringmærkere. Over hele Syddanmark oplevede vi et kæmpe fuglefald af især løvsangere.

I over en uge op til lørdag lå der en koldfront i nede midt i Europa der holdt “Afrikatrækkerne” tilbage. Men fredag-lørdag gik der hul på fronten, hvilket bevirkede at fuglene strømmede nord på til Danmark og Skandinavien.

På Keldsnor Fuglestation lavede vi en ny dagsrekord for forårsringmærkning med 120 nye fugle mærket.

Antal

R46056_20170507

Løvsanger, R46056, var en af weekendens mange ringmærkede løvsangere.

Alle mærkede løvsangere denne weekend blev forsøgt kønsbestemt ved hjælp af vingemålet. Se mere i “Identification Guide to birds in the hand”.

Af de 74 løvsangere blev 66% bestemt til hanner, 18% til hunner og 16% forblev ubestemte, da vingemålet for denne gruppe lå inden for overlappet.

Mvh. RYT

Ungarsk Hættemåge aflæst på Sprogø

I løbet af april har jeg flere gange været på Sprogø, blandt andet for at aflæse farveringe på øens ynglende måger. Der er en stor Hættemågekoloni på øen, og nogle få af de ynglende Hættemåger bærer farveringe. Der er ringmærket masser af Hættemåger på Sprogø i årenes løb, men ikke med farveringe. De farvemærkede måger på Sprogø er mærket på vinterkvarteret eller under trækket.

Indtil videre er fem Hættemåger med farveringe blevet aflæst. De tre (med gule farveringe) er mærket i England, på to forskellige lossepladser øst for London. En enkelt (hvid farvering) er mærket i Holland (Amsterdam). Den sidste – med rød farvering – er den mest interessante: Den er mærket 26. januar 2014 på en losseplads i Gyál i udkanten af Budapest i Ungarn.

Der er ganske langt mellem ungarske Hættemåger i Danmark. Dansk Trækfugleatlas (2006) behandlede genfund af mere end 10.000 danskmærkede Hættemåger samt et tilsvarende antal genfund af udenlandske Hættemåger i Danmark. Heraf ingen fra Ungarn! I de seneste år er enkelte dog kommet til, efter opstart af et ungarsk farvemærkningsprojekt. Eddie Fritze har oplyst, at der de seneste tre år er aflæst en i Middelfart og en i Nakskov, og Sprogø-fuglen lader dermed til at være den tredje ungarsk-mærkede Hættemåge i Danmark.

Mærkningssteder for farvemærkede Hættemåger, aflæst på Sprogø i foråret 2017

Flere af de farvemærkede Hættemåger er aflæst flere gange:

  • Den ene af de engelske (gul 2DHH) blev oprindeligt mærket som unge på Sprogø i 2012. Den blev fanget og forsynet med farvering nær London 22/2 2014, og blev aflæst på Sprogø i april 2015 og altså igen i 2017.
  • Den hollandske (hvid EH76) blev oprindeligt mærket som unge på Fiskeholm i Helnæsbugten i 1997. Den fik farveringen i Amsterdam 6/11 2006, og yngler så på Sprogø her i 2017 i den høje alder af 20 år.
  • Den ungarske (rød HTFA) blev mærket som ungfugl (2K) nær Budapest 26/1 2014. Inden den dukkede op på Sprogø i år, blev den aflæst i Holland (Katwijk) flere gange i efteråret 2016 (24/8, 9/6 og 1/11).

Den ungarsk-mærkede Hættemåge rød HTFA på Sprogø, 16/4 2017

Vh. Jacob Sterup


Kategorier

Arkiver